Elektroniczny paragon i elektroniczna faktura w obrocie gospodarczym

Zagadnienia, jakie będą dyskutowane w trakcie spotkania:

  1. Elektroniczny obraz faktury a e-faktura
  2. PEF- Platforma Elektronicznego Fakturowania – doświadczenia praktyczne
  3. Przegląd działań w zakresie e-fakturowania: działania rządowe, inicjatywa GS1/ILiM w zakresie wsparcia integracji obecnych wdrożeń e-fakturowania z KSEF. Prezentacja: Ł-ILiM
  4. Jakie znaczenie dla biznesu mają e-paragon i e-faktura
  5. Jak administracja samorządowa może przyspieszyć wdrożenie e-faktury w obrocie gospodarczym
 Moderator: Krzysztof Chełpiński – KIGEiT

Zaproszeni Goście:
dr Bożena Skibicka – Członek Projektu DINNOCAP
Tadeusz Rudnicki – Sieć Badawcza Łukasiewicz- ILiM

 

 

Krzysztof Chełpiński – posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarach technologii informatycznych i komunikacyjnych (16 lat na stanowiskach zarządzających w IBM Polska). Od kilkunastu lat przedsiębiorca. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesowego i wykorzystania rozwiązań w chmurze obliczeniowej do podnoszenia efektywności Małych i Średnich firm. Aktywnie promuje transformację cyfrową biznesu. Zaangażowany w budowanie koncepcji rozwoju transgranicznych e-usług w obszarze Morza Bałtyckiego  w ramach projektów DIGINNO i DINNOCAP.
Członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Bożena Skibicka – Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Politechniki Wrocławskiej.
Prowadziła prace naukowe z zakresu jakości zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Tsukubie (Japonia) oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Mariborze (Słowenia). Od ponad 20 lat specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych w obszarze automatyzacji procesów, a od ponad 5 lat prowadzi wdrożenia z zakresu zawansowanej analityki biznesowej. Wiceprzewodnicząca Konwentu BCC. Aktywny członek Dolnośląskiej Loży BCC. Uczestniczyła w projektach DIGINNO i DINOCAP.

Tadeusz Rudnicki Jest konsultantem Centrum Elektronicznej Gospodarki w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania, zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B oraz B2G. Był członkiem zespołu projektowego wdrażającego platformę elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych (platforma PEF, projekt zakończony w sierpniu 2019). W lutym 2019 zrealizował projekt wdrożenia procesu e-fakturowania w dwóch dużych instytucjach publicznych w ramach unijnego projektu CEF e-Invoicing. Jest uczestnikiem zespołu wsparcia działań OpenPeppol w Polsce.
Jest ekspertem Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania oraz CEN TC434 (Europejska Norma e-faktury), CEN TC440 (standardy e-dokumentów handlowych). Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Tematem jego pracy doktorskiej są modele systemów elektronicznej obsługi dostaw publicznych.

 


2 grudnia 2021 / czwartek

10.00-10.45 | Przemysł 4.0 i bezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych
11.00-11.45 | Przemysł 4.0 i innowacje. Korzyści płynące z wdrożenie technologii powszechnego zastosowania dla przemysłu 4.0
12:00-13:15 | Elektroniczny dokument w transporcie międzynarodowym – czy jesteśmy gotowi?
13:15-14:30 | Elektroniczny paragon i elektroniczna faktura w obrocie gospodarczym
14:30-15:45 | Real Time Economy – przyszłość, czy teraźniejszość


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG BALTIC SEA REGION, Zadanie 1.3. Non-tech innovation (Priorytet 1 Capacity for innovation).