Real Time Economy – przyszłość, czy teraźniejszość

 

Zagadnienia, jakie będą dyskutowane w trakcie spotkania:

  1. Real Time Economy – jak to przetłumaczyć na język polski
  2. DINNOCAP – propozycje modeli usług transgranicznych w Rejonie Morza Bałtyckiego
  3. Pełna cyfryzacja CMR – czy i kiedy skoro protokół istnieje już od 2009 roku
  4. Droga do implementacji rozporządzenia e-FTI
  5. Konsekwencje wprowadzenie obowiązku posługiwania się fakturą elektroniczną
 Moderator: Krzysztof Chełpiński – KIGEiT

Zaproszeni Goście:
Monika Andrzejewska – KIGEiT
Agata Horzela – GS1
dr Bożena Skibicka – Członek Projektu DINNOCAP
Tadeusz Rudnicki – Sieć Badawcza Łukasiewicz- ILiM
Marcin Wolak – Polski Instytut Transportu Drogowego

Krzysztof Chełpiński – posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarach technologii informatycznych i komunikacyjnych (16 lat na stanowiskach zarządzających w IBM Polska). Od kilkunastu lat przedsiębiorca. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesowego i wykorzystania rozwiązań w chmurze obliczeniowej do podnoszenia efektywności Małych i Średnich firm. Aktywnie promuje transformację cyfrową biznesu. Zaangażowany w budowanie koncepcji rozwoju transgranicznych e-usług w obszarze Morza Bałtyckiego  w ramach projektów DIGINNO i DINNOCAP.
Członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

Bożena Skibicka – Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Politechniki Wrocławskiej.
Prowadziła prace naukowe z zakresu jakości zarządzania na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Tsukubie (Japonia) oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Mariborze (Słowenia). Od ponad 20 lat specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych w obszarze automatyzacji procesów, a od ponad 5 lat prowadzi wdrożenia z zakresu zawansowanej analityki biznesowej. Wiceprzewodnicząca Konwentu BCC. Aktywny członek Dolnośląskiej Loży BCC. Uczestniczyła w projektach DIGINNO i DINOCAP.

Agata Horzela Konsultant w centrum GS1 Polska. Zajmuje się doradztwem w zakresie automatycznej identyfikacji opartej na kodach kreskowych. Jest ekspertem z zakresu prawidłowej identyfikacji jednostek handlowych oraz pracuje nad możliwościami wdrożeń standardów systemu GS1 w branży transportu i logistyki.

Monika Andrzejewska Wieloletnie doświadczenie w pracy w IT w kraju i zagranicą, od konstruktora do konsultingu i zarządzania, wieloletnie jako przedsiębiorca. Wśród obejmowanych obszarów m.in. szeroko pojęta cyfryzacja, systemy sieci usługowych i handlowych, systemy szpitalne, zarządzanie obiegiem dokumentów, systemy logistyczne. W 2018 roku dołączyła do – ciągle trwającego – międzynarodowego projektu, początkowo pod nazwą DIGINNO, którego celem jest przyspieszenie wprowadzania Gospodarki Czasu Rzeczywistego w Rejonie Morza Bałtyckiego, zajmując się przede wszystkim cyfryzacją usług transgranicznych.Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończyła również Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, a także Retorykę Praktyczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Tadeusz Rudnicki Jest konsultantem Centrum Elektronicznej Gospodarki w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania, zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B oraz B2G. Był członkiem zespołu projektowego wdrażającego platformę elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych (platforma PEF, projekt zakończony w sierpniu 2019). W lutym 2019 zrealizował projekt wdrożenia procesu e-fakturowania w dwóch dużych instytucjach publicznych w ramach unijnego projektu CEF e-Invoicing. Jest uczestnikiem zespołu wsparcia działań OpenPeppol w Polsce.
Jest ekspertem Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania oraz CEN TC434 (Europejska Norma e-faktury), CEN TC440 (standardy e-dokumentów handlowych). Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Tematem jego pracy doktorskiej są modele systemów elektronicznej obsługi dostaw publicznych.

Marcin Wolak, menadżer i przedsiębiorca z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie. Specjalizuje się w takich obszarach jak logistyka, transport, globalne łańcuchy dostaw oraz technologie i innowacje. Od wielu lat tworzy rozwiązania dla branży TSL współpracując z wieloma firmami. Współtwórca idei powstania Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego, szef projektu w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywnie zaangażowany w obszarze cyfryzacji obiegu dokumentów w transporcie. Lider podgrupy ds. transportu i mobilności w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji działającej przy KPRM. Członek grupy ekspertów w Digital Transport & Logistics Forum przy Komisji Europejskiej. Dziś ekspert, a wcześniej pomysłodawca, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Od dawna zaangażowany społecznie w działalność licznych instytucji i organizacji pozarządowych, a także inicjatyw wspierających takie obszary jak np. rozwój biznesu czy patriotyzm gospodarczy. Autor wielu artykułów i raportów (samodzielnych i zbiorowych) poświęconych głównie branży logistyczno-transportowej.

 


2 grudnia 2021 / czwartek

10.00-10.45 | Przemysł 4.0 i bezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych
11.00-11.45 | Przemysł 4.0 i innowacje. Korzyści płynące z wdrożenie technologii powszechnego zastosowania dla przemysłu 4.0
12:00-13:15 | Elektroniczny dokument w transporcie międzynarodowym – czy jesteśmy gotowi?
13:15-14:30 | Elektroniczny paragon i elektroniczna faktura w obrocie gospodarczym
14:30-15:45 |
Real Time Economy – przyszłość, czy teraźniejszość


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG BALTIC SEA REGION, Zadanie 1.3. Non-tech innovation (Priorytet 1 Capacity for innovation).