Przemysł 4.0 i innowacje. Korzyści płynące z wdrożenie technologii powszechnego zastosowania dla przemysłu 4.0

 

W ramach prezentacji zostanie omówione znaczenie technologii GPU (General Purpose Technology) na przykładzie AI, AR/VR. Rola GPU w cyfryzacji przedsiębiorstw planujących przygotowanie zakładów do działalności w otoczeniu technologicznym przemysłu 4.0 zilustrowana zostanie przykładami.

W ramach prezentacji przedstawiony zestaw informacji niezbędny do:

  • przygotowania koncepcji cyfryzacji przedsiębiorstwa,
  • identyfikacji głównych ścieżek prowadzących do zwiększenia produktywności technologii, produkcji poprzez implementację technologii AR/VR,
  • przykłady zastosowań AR/VR w przemyśle i handlu,
  • przygotowania przedsiębiorstwa do współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu pełnego wykorzystania możliwości technologii
  • zdefiniowania korzyści biznesowych z przejścia na technologie przemysłu 4.0

Prezentacja jako całość jest ilustracją wagi transformacji I 4.0 dla rozwoju małych firm lokalnych
Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jako jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek jak najszerszej palety usług inteligentnych, co przyspieszy wejście w obszar opłacalności sieci szerokopasmowych następnej generacji (5G, NGA).
Jest autorem koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji dla inteligentnych sieci energetycznych oraz dla rynku mikroinstalacji energetycznych. Postuluje skierowanie istotnych środków na rozwój magazynów energii jako niezbędnego elementu systemów energetycznych i motoryzacji, opartych na technologiach cyfrowych. Jest jednym z inicjatorów powołania platformy technologicznej I-USER, a następnie głównym autorem koncepcji programu sektorowego I-USER, wspierający rozwój urządzeń dla energetyki obywatelskiej i inteligentnych sieci domowych. Jest głównym autorem Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. Opisał wizję innowacyjnej cyfryzacji, której motorem napędowym będzie powszechne wdrażanie technologii sztucznej inteligencji. Postrzega je jako grupę technologii i nazywa technologiami myślenia. Był współautorem raportu na temat wpływu dostępności sieci szerokopasmowych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
W ramach Zespołu Transformacji Przemysłowej pracującego przy Ministrze Rozwoju zaproponował zestaw zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności sektora MŚP. Był członkiem Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Rady Informatyzacji trzech kadencji przy ministrze właściwym dla cyfryzacji.


2 grudnia 2021 / czwartek

10.00-10.45 | Przemysł 4.0 i bezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych
11.00-11.45 | Przemysł 4.0 i innowacje. Korzyści płynące z wdrożenie technologii powszechnego zastosowania dla przemysłu 4.0
12:00-13:15 | Elektroniczny dokument w transporcie międzynarodowym – czy jesteśmy gotowi?
13:15-14:30 | Elektroniczny paragon i elektroniczna faktura w obrocie gospodarczym
14:30-15:45 | Real Time Economy – przyszłość, czy teraźniejszość


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG BALTIC SEA REGION, Zadanie 1.3. Non-tech innovation (Priorytet 1 Capacity for innovation).