Przemysł 4.0 – innowacje i regulacje. Polski Ład – planowane zmiany w zakresie WHT i CIT w przedsiębiorstwie

 

Podczas webinaru przyjrzymy się bliżej wprowadzanym zmianom, postaramy się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób nowe regulacje prawne mogą wpłynąć na politykę innowacji i strategie w obszarze Przemysłu 4.0. Co firmy powinny wziąć pod uwagę planując wdrożenie innowacji w 2022.

Zagadnienia:

 • Ograniczenie zakresu stosowania procedury poboru WHT.
 • Zmiana definicji rzeczywistego właściciela.
 • Zmiany w zakresie należytej staranności.
 • Minimalny podatek dochodowy.
 • Ukryta dywidenda.
 • Zmiany w zakresie finansowania dłużnego.

Prowadzący: Aleksandra Kalinowska – Partner, Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

 Doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatkach pośrednich (VAT, akcyza, cło) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zaangażowana w międzynarodowe i polskie projekty podatkowe oraz
w budowanie praktyki podatkowej w Polsce:

 • doradza w sprawach podatkowych klientom z sektora energetycznego (przemysł gazowy, energetyczny i paliwowy), chemicznego, farmaceutycznego oraz detalicznego
 • doradza przy projektach zarządzania ryzykiem podatkowym realizowanych dla międzynarodowych korporacji, które powierzają księgowość oraz funkcje podatkowe centrom usług wspólnych
 • przeprowadziła i nadzorowała wiele przeglądów podatkowych i projektów due diligence
 • uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o VAT oraz przepisów akcyzowych, jest także współredaktorem komentarza „Akcyza
  w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”
 • współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą jako ekspert podatkowy
 • prelegentka na wielu konferencjach i seminariach podatkowych
 • związana z marką Andersen od 1998 roku

SPECJALIZACJE: CIT, VAT, AKCYZA, CŁA, OUTSOURCING

 


1 grudnia 2021 / środa

10.00-11.00 | Przemysł 4.0 – innowacje i regulacje. Polski Ład – planowane zmiany w zakresie WHT i CIT w przedsiębiorstwie
11.00-12.00 | Przemysł 4.0 – innowacje i regulacje. Polski Ład –  co oznacza dla podatników i przedsiębiorców w zakresie PIT i ZUS
12.00-13.00 | Przemysł 4.0 – finansowanie innowacji. Ulgi podatkowe  dla przemysłu – od wdrożenia do rozliczenia


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG BALTIC SEA REGION, Zadanie 1.3. Non-tech innovation (Priorytet 1 Capacity for innovation).