Minister Energii zarządzeniem z 24.10.2018 roku, powołał Zespół doradczy ds. spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania celem wypracowania rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej, w szczególności odbiorców końcowych. Decyzją ministra, naszej Izbie przypadły dwa miejsca w 19 osobowym Zespole. Po wewnętrznych konsultacjach KIGEiT delegowała do prac w Zespole następujące osoby: Wiceprezesa Zarządu p. Jarosława Tworoga oraz Przewodniczącego Sekcji Energetyki i Paliw p. Radosława Fotygę.