Od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, a podstawą ich identyfikacji stają się:

Przejście na nowe zasady wymagać będzie od podatników znacznego zaangażowania, gdyż już teraz powinni oni dokonać analizy swoich produktów i usług na gruncie nowych klasyfikacji, aby po uchwaleniu nowej matrycy sprawnie przypisać im właściwe stawki VAT, następnie dostosować swoje systemy księgowe i kasy rejestrujące. Ministerstwo Finansów powyższe zmiany prawdopodobnie ogłosi pod koniec roku 2018.
Dotychczas wykorzystywana dla celów identyfikacji stawek VAT klasyfikacja PKWiU 2008 przestanie obowiązywać z końcem 2018 roku.