11 grudnia 2018 r. Akademia Sztuki Wojennej wraz z sejmowymi komisjami obrony narodowej administracji i spraw wewnętrznych zorganizowały konferencję poświęcona cyberbezpieczeństwu. W czasie prezentacji i dyskusji zgłoszono szereg wniosków dot. systemu bezpieczeństwa cyfrowego Polski.

Stefan Kamiński – podkreślił rolę i znaczenie gospodarki cyfrowej oraz wyzwania jakie ona przynosi – szczególne w sektorze energetycznym.

W prezentacji wygłoszonej przez Jarosława Tworoga zwróciliśmy uwagę na rosnące sprzeczności interesów branż przemysłowych, które mogą być przyczyną rosnącej liczby ataków cyfrowych na podmioty i sieci energetyczne. Zaproponowaliśmy bardziej ogólne rozumienie cyberbezpieczeństwa i cyberprzestrzeni. Uważamy, że wraz z cyfryzacją energetyki i wzrostem roli gospodarki cyfrowej, należy opracować adekwatne narzędzia prewencji, obrony i reakcji na poważne cyberataki na sieci, dane, mienie i systemy.