W dniu 12 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się II posiedzenie Rady, które poprowadziła nowa Przewodnicząca Rady p. Dominika Bettman (SIEMENS). Podczas posiedzenia przyjęto plan działania Izby oraz Zarządu na 2019 rok. Omówiono realizację budżetu Izby za 3 kwartały 2018 roku, który jest realizowany zgodnie z planem. Rada przyjęła także plan budżetu na 2019 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. W 2019 roku przychody Izby planowane są na poziomie 1 254 372 zł, a wydatki na poziomie 1 236 209 zł przy rezerwie na poziome 18 163 zł (wszystkie pozycje jako brutto). Rada wyraziła także zgodę na wystąpienie Izby z organizacji ECTA (na wniosek SOT). Omówiono przygotowania do 11 edycji Forum Gospodarczego TIME, które jest planowane w dniach 4-5 marca 2019 roku. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 29 maja