Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowuje powołanie Platformy Przemysłu Przyszłości, która oficjalnie rozpocznie funkcjonowanie w pierwszym kwartale 2019 roku. Platforma Przemysłu Przyszłości utworzona jako Fundacja Skarbu Państwa będzie krajowym inicjatorem, integratorem i koordynatorem działań wspomagających cyfrową transformację przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Miło nam poinformować, że Wiceprezes naszej Izby p. Jarosław Tworóg został zaproszony przez p. min. Jadwigę Emilewicz jako ekspert do prac w Zespole Konsultacyjnym Projektu Platforma Przemysłu Przyszłości.