W dniu 13 grudnia 2018 r. Minister Energii ogłosił konsultacje publiczne projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Uwaga: w dniach 14-17 grudnia 2018 r., portal RCL będzie niedostępny.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy do 2o grudnia 2018 r. na adres: kigeit@kigeit.org.pl.