10 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie  Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady, które podjęły wysiłek mający na celu ulepszenie wniosku Komisji ws. „Zapobiegania nielegalnym i niezgodnym z przepisami produktom na rynku, które zakłócają konkurencję i narażają konsumentów i profesjonalnych użytkowników końcowych na ryzyko„. Rada dąży również do zapewnienia „wzmocnionych ram, kontroli produktów wprowadzanych na rynek unijny i lepszej współpracy między organami nadzoru rynku i organami celnymi„, które powinny być zgodne z nowymi ramami prawnymi w możliwie największym zakresie.

W powyższej sprawie ukazało się stanowisko Orgalime, które kładzie nacisk na znalezienie kompromisu w sprawie art. 4 (osoba odpowiedzialna za informacje dotyczące zgodności), art. 5 (obowiązek producenta publikowania wszystkich deklaracji zgodności swoich produktów) i art. 8 (w odniesieniu do protokołów ustaleń między organami nadzoru rynku i przedsiębiorcami), które mają szczególne znaczenie dla inicjatywy MSSI Electrical.