Szanowni Państwo,

W dniu 15 kwietnia 2015 roku zakończyliśmy publiczne konsultacje środowiskowego dotyczące kształtu Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu (PRCIP).

Cyfryzacja stanowi obecnie główny nurt rozwoju innowacyjności, a jej sprawna realizacja jest warunkiem koniecznym dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego. PRCIP przyczyni się do mobilizowania przedsiębiorców i obywateli do działań na rzecz wspierania innowacyjnego kierunku rozwoju gospodarczego Polski, co pozwoli nam na dołączenie do grupy krajów wysokorozwiniętych.

Prosimy o zapoznanie się z proponowanym przez nas Programem oraz bazą wiedzy (rozdział V PRCIP), w oparciu o którą przygotowaliśmy ten Program.

Program jest dokumentem otwartym na zmiany, więc wszelkie uwagi i oczekiwania dotyczące sposobów realizacji wyznaczonych celów, prosimy przesyłać na adres prcip@kigeit.org.pl.

Zarząd KIGEiT