Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Stanowisko KIGEiT w sprawie reguł pochodzenia w umowie UE-UK (BREXIT)

   W związku z toczącymi się negocjacjami pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską dotyczącymi zawarcia umowy handlowej oraz konsultacjami, które ogłosił Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
  • Stanowisko KIGEiT dotyczące regulacji stawek FTR/MTR

   W dniu 21 września br. Izba wysłała do Komisji Europejskiej stanowisko do projekt aktu wykonawczego do Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, zawierającego propozycje nowych niższych hurtowych
  • Konsultacje nowelizacji Ustawy o odpadach

   Izba otrzymała z Ministerstwa Klimatu zaproszenie do konsultacji projektu nowelizacji Ustawy o odpadach. Projekt Ustawy został opublikowany na RCL wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i uzasadnieniem. Proponowane zmiany
  • KE prowadzi przegląd dyrektywy dotyczącej opodatkowania energii

   KE zwróciła się do obywateli państw członkowskich oraz wszystkich zainteresowanych stron (organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw, administracji krajowych) o przekazanie opinii oraz wszelkich informacji mogących