Izba otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prośbę o przekazanie stanowiska do projektu rozporządzenia w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego z dnia 9 marca 2021 roku wraz  z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Celem projektu jest uwzględnienie wprowadzenia do wzoru dowodu osobistego od dnia 2 sierpnia 2021 r. drugiej cechy biometrycznej oraz konieczność jego dostosowania do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących zabezpieczeń określonych w dokumencie nr 9303 Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 23 marca 2021 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w Izbie prowadzone będą w ramach Komitetu Gospodarki Innowacyjnej (KGI).