Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Konsultacje Rozp. Min. Edukacji w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego

   W dniu 21 grudnia 2018 r. otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej o rozpoczęciu konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego wraz uzasadnieniem i
  • Konsultacje Rozp. Min. Energii w sprawie cen energii elektrycznej z OZE w 2019 r.

   W dniu 21.12.2018 roku Ministerstwo Energii poinformowało o rozpoczęciu konsultacji w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
  • Konsultacje projektu ustawy o dostępności

   Ministerstwo Inwestycji Rozwoju rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu ustawy o dostępności. Projekt wraz OSR oraz uzasadnieniem dostępny jest na stronie RCL. Projekt ten dotyka m.in. operatorów telekomunikacyjnych (kolizja z sektorowymi regulacjami telekomunikacyjnymi) oraz nadawców
  • Konsultacje w sprawie zakłóceń od sygnałów LTE

   Z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) otrzymaliśmy informację o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przyszłej normy (prEN 50083-2-4E) dla filtrów ograniczających zakłócenia pochodzące od sygnałów LTE (4G) działających