Otrzymaliśmy z Ministerstwa Energii zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
Minister Energii uważa, że właściwe przygotowanie kryteriów wyboru projektów do wsparcia pozwoli zagospodarować większość płaszczyzn wdrażania elektromobilności w Polsce. Rozporzadzenie ma zwiększyć popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych i w transporcie publicznym, co będzie stymulować popyt. W wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych i tych napędzanych paliwami alternatywnymi. Projektodawca zakłada, że polski przemysł, w ramach europejskiego łańcucha wartości, będzie wytwarzał wysokiej jakości podzespoły dla pojazdów elektrycznych, produkował same pojazdy oraz niezbędną dla rozwoju elektromobilności infrastrukturę.
Prace nad projektem rozporzadzenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR) można śledzić na stronie internetowej RCL. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy do w/w projektu na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl w terminie do 22 stycznia 2019 roku do godz.: 14:00.