Konsultacje Bieżące

Konsultacje Zakończone

 • Wsparcie na projekty z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – konsultacje

  Otrzymaliśmy z Ministerstwa Energii zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Minister Energii uważa, że właściwe przygotowanie kryteriów
 • Projekt interpretacji ogólnej MF dot. 50% KUP z tytułu praw autorskich

  Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nad projektem interpretacji ogólnej dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) z tytułu praw autorskich. Interpretacja ogólna może mieć istotny wpływ na model rozliczeń praw autorskich w firmach informatycznych
 • Rozp. MKiDN w sprawie polskich kosztów kwalifikowanych dla produkcji audiowizualnej

  Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z
 • MPiT: reforma wspierania firm w okresie 2021-2027

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w ramach współpracy z partnerami społecznymi, rozpoczęło prace mające na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorców w zakresie modyfikacji zasad udzielania