Konsultacje Bieżące

  • Konsultacje w sprawie zakłóceń od sygnałów LTE

    Z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) otrzymaliśmy informację o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przyszłej normy (prEN 50083-2-4E) dla filtrów ograniczających zakłócenia pochodzące od sygnałów LTE (4G) działających

Konsultacje Zakończone