Ministerstwo Cyfyzacji (MC) zaprosiło nas do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR). Proces konsultacji można śledzić na RCL.
Projektowane regulacje mają na celu określenie zasad projektowania, budowy i przebudowy zasilania w energię elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych oraz stworzenia przejrzystego otoczenia prawnego, ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty obecnie funkcjonujące na rynku, a także przedsiębiorców, którzy zamierzają dopiero podjąć taką działalność.
Zwracam Pańśtwa uwagę na wymienione w rozporządzeniu wymagania dla:
  • Instalacji odnawialnego źródła energii;
  • Zasobnika energii źródła zasilania awaryjnego;
  • Magazynów energii,
  • Instatalacji przeciwporażeniowe i odgromowe,
  • Rozdzielnic i sterownic niskonapięciowe ,
  • Instalacji elektrycznych niskiego napięcia.
Jeśli mają Państwo jakieś uwagi do przekazania do Ministerstwa, proszę o przesłanie ich na adres e-mail Izby do dn. 24.05.2024r. g. 12:00 w celu przeprowadzenia konsultacji wewątrzizbowych.

W Izbie konsultacje będą prowadzone pod egidą Sekcji Inteligentnych Sieci-Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Izba w dniu 31 maja 2024 r. przesłała do Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji społecznych stanowisko z uwagami do powyższego projektu.