Fot.: Jarosław Tworóg - Wiceprezes KIGEiT podczas podpisywania listu intencyjnego o współpracy       
Fot.: Jarosław Tworóg – Wiceprezes KIGEiT podczas podpisywania listu intencyjnego o współpracy 
Fot.: Wolfgang Weber - Dyrektor Naczelny ZVEI  podczas podpisywania listu intencyjnego o współpracy 
Fot.: Wolfgang Weber – Dyrektor Naczelny ZVEI  podczas podpisywania listu intencyjnego o współpracy

Dobiega końca w instytucjach EU proces przyjęcia regulacji Europejskiej przestrzeń danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space, EHDS), która ustanawia ramy harmonizacji w obszarze cyfrowego zdrowia wprowadzając ład instytucjonalny, organizacyjny i technologiczny, i której jednym z zadań jest budowanie silniejszej, bardziej odpornej oraz bardziej innowacyjnej Europy.

Od roku 2022 podczas kolejnych edycji Forum Gospodarczego TIME w gronie licznych interesariuszy dyskutowaliśmy o szansach rozwoju EHDS.

W wyniku tych dyskusji KIGEIT i ZVEI zawarły w dniu 16 maja 2024 w Berlinie porozumienie o współpracy w obszarze cyfrowego zdrowia. Celem wspólnych działań jest identyfikacja szans i zagrożeń związanych z wprowadzaniem EHDS oraz wskazanie i przetestowanie rozwiązań umożliwiających efektywną implementację EHDS, aby uzyskać oczekiwane korzyści