Dnia 11 czerwca opolski Hotel Arkas zgromadzi ekspertów z branży utrzymania ruchu na Konferencji Technicznej Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”, organizowanej przez Axon Media. To wydarzenie jest wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z najlepszymi praktykami w dziedzinie utrzymania ruchu.

Wydarzenie wychodzi naprzeciw potrzebom branży. Dzięki doświadczeniom prelegentów i specjalistów, uczestnicy poznają sprawdzone metody optymalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej wydajności. Zdobędą także wiedzę na temat najnowszych technologii stosowanych w przedsiębiorstwach oraz uporządkują i zaktualizują swoje dotychczasowe informacje.

W przerwach między blokami prelekcyjnymi będzie można również podyskutować z ekspertami przy stoiskach wystawienniczych firm takich jak Ecol, Shell, Tork, czy Kärcher i wielu innych. Organizatorzy przewidzieli również konkursy z nagrodami, zaś każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w konferencji.

Wybrane tematy prelekcji:

 • Wizualizacja problemów miernikiem redukcji kosztów i ryzyka wystąpienia awarii
 • Niezawodność pracy maszyn i urządzeń w aspekcie zabezpieczenia połączeń śrubowych
 • Redukcja zużycia energii w wodnych układach chłodzenia i grzania
 • Nowoczesność środków smarnych, a oszczędność energii w przemyśle
 • Filtrowanie oleju i czyszczenie układów hydraulicznych bez przestoju produkcji
 • Redukcja kosztów części zapasowych w oparciu o serwis wymienny
 • Bezpieczniki topikowe wspierające niezawodność linii i urządzeń w Utrzymaniu Ruchu
 • Niezawodny transport cieczy. Kluczowe czynniki bezproblemowej eksploatacji pomp membranowych
 • Monitoring i diagnostyka maszyn w strategii predykatywnego UR w ramach stałej obsługi serwisowo-smarowniczej
 • Prawidłowy pomiar temperatury w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu a oszczędność dla zakładu
 • Nowa Era nadzoru stanu maszyn i optymalizacji smarowania węzłów łożyskowych
 • Alternatywa dla rusztowań i drabin w utrzymaniu ruchu
 • Wpływ innowacyjnych produktów na efektywność zielonego przemysłu
 • Czas na czas. Skrócenie przestojów dzięki nowoczesnym metodom czyszczenia
 • Zasady odpowiedzialności pracowników działu technicznego wynikające z Kodeksu Pracy, Karnego i Cywilnego

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie organizatora. Udział jest bezpłatny dla zarejestrowanych online uczestników.

Patroni Honorowi wydarzenia: Business Centre Club, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego, KIGEiT, Śląski Klaster Lotniczy, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Klaster Metalowy, Evoluma Klaster Przemysłowy, Platforma Przemysłu Przyszłości, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Opolska Izba Gospodarcza, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu.