Nasza Izba otrzymała z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Celem projektu jest:

  1. Wprowadzenie ścieżki dochodzenia roszczeń przez użytkowników biznesowych i użytkowników korzystających ze strony internetowej w celach biznesowych w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez dostawców usług pośrednictwa internetowego i dostawców wyszukiwarek internetowych;
  2. Wprowadzenie efektywnej współpracy z Komisją Europejską w zakresie identyfikacji naruszeń dokonywanych na rynkach cyfrowych oraz nadanie organom krajowym uprawnień do prowadzenia w tym zakresie postępowań wyjaśniających oraz wspierania Komisji Europejskiej w jej czynnościach na terytorium RP;
  3. Usprawnienie wykonywalności Prawa zamówień publicznych poprzez wdrożenie do krajowego porządku prawnego rozwiązań przewidzianych rozporządzeniem 2019/1780 w zakresie zamówień publicznych oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie wypełniania niektórych pól formularzy elektronicznych do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i udzielania koncesji (e-formularze);
  4. Określenie organów do współpracy z Komisją Europejską w zakresie badania subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.

Zapraszamy do przesyłania Państwa uwag do dnia 14 maja 2024 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.