Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Stanowisko Izby w sprawie zmiany projektu dot. podatku akcyzowego

   Izba wysłała w dniu 7 września 2020 r. do Ministerstwa Finansów stanowisko w ramach projektu w sprawie zmiany przepisów dot. podatku akcyzowego (numer w wykazie prac
  • Zielona transformacja – badanie Komisji Europejskiej

   Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej prowadzi badanie na temat sposobów wzmocnienia pozycji konsumentów w zakresie odgrywania aktywnej roli w zielonej transformacji. Zadanie
  • Stanowisko KIGEiT ws. projektu PKE

   Izba wysłała w dniu 31 sierpnia 2020 r. do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w ramach konsultacji  projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE). Dodatkowo pismem z dnia
  • Stanowisko KIGEiT do projektu ulgi na robotyzację

   Izba wysłała w dniu 1 września 2020 r. do Ministerstwa Finansów stanowisko w ramach projektu ulgi na robotyzację. Przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo odliczyć 50 proc. kosztów