W związku z toczącymi się negocjacjami pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską dotyczącymi zawarcia umowy handlowej oraz konsultacjami, które ogłosił Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Komitet Polityki Handlowej (KPH) działający w naszej Izbie przygotował stanowisko w zakresie reguł pochodzenia (rules of origin).

Stanowisko to zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju w dniu 23.09.2020 roku.