Akademia Górniczo Hutnicza (AGH) zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe „Rozproszone źródła i magazyny energii – klastry energii„.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o nowych technologiach wytwarzania i magazynowania energii oraz o ich integracji w celu budowy wspólnot energetycznych, wirtualnych elektrowni i zaspakajania lokalnych potrzeb energetycznych z malejącym udziałem energii pobieranej z sieci publicznej.

Rekrutacja do aktualnej edycji trwa do 30 września 2020 r.