W dniu 23 września 2020 r., Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko z uwagami w ramach konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.