KIGEiT objeła patronatem szóstą edycję Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa, które odbędzie się w dniach 28-30 września 2020 roku. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji organizowanej przez Instytut Kościuszki będzie “Together Against Adversarial Internet”. Z powodu pandemii COVID-19 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, CYBERSEC Global 2020 odbędzie się w całości online. Konferencja będzie dostępna i darmowa dla wszystkich chętnych, którzy zarejestrują się na stronie wydarzenia.

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC Instytutu Kościuszki to jedna z wiodących konferencji poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa w Europie. W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz szósty, dokładnie w tym samym terminie, w którym CYBERSEC debiutował w 2015 roku.

Przeszliśmy długą drogę od relatywnie niewielkiego, kameralnego spotkania do trzydniowego wydarzenia o globalnym znaczeniu, skupiającego uwagę naukowców, przedstawicieli rządów, instytucji międzynarodowych i kluczowych branż biznesu. Na tle innych konferencji o podobnej tematyce CYBERSEC wyróżnia się holistycznym i strategicznym podejściem, które traktuje cyberbezpieczeństwo jako podstawę dalszego cyfrowego rozwoju państw i społeczeństw. W tym bezprecedensowym roku, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników, CYBERSEC Global 2020 odbędzie się w całości online, a wiele tematów poświecimy zależności społeczeństw i gospodarek od technologii i rozwiązań cyfrowych, która zwielokrotniła się w czasie pandemii COVID-19” – powiedziała Izabela Albrycht, Prezes Instytutu Kościuszki, organizatora CYBERSEC.

Pandemia koronawirusa jeszcze dobitniej pokazuje jasne oraz ciemne strony cyfrowej transformacji, a także potrzebę współpracy w budowaniu bezpiecznej cyberprzestrzeni. “W tym świetle tegoroczny CYBERSEC odbędzie się pod hasłem “Together Against Adversarial Internet”. Chociaż głównym celem technologii jest przynoszenie korzyści społeczeństwom, czasem odgrywają one inną rolę, ponieważ umożliwiają osobom o złych zamiarach wykorzystanie ich w kontrowersyjny sposób, który nie tylko nie przynosi korzyści, ale po prostu szkodzi. Tak zwani źli aktorzy i autorytarne metody wykorzystania technologii cyfrowych mogą być powstrzymane tylko przez sojusz podobnie myślących partnerów” – dodała Izabela Albrycht, wskazując na potrzebę budowania partnerstwa z krajami demokratycznymi w zakresie zarządzania Internetem oraz rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii.

Podobnie do poprzednich edycji, tegoroczny CYBERSEC składał się będzie z czterech ścieżek tematycznych. Pierwsza z nich, czyli Ścieżka Państwo, skupi się na wieloaspektowym problemie regulacji technologii tak, aby rozwijała się w naturalny i bezpieczny sposób i podejmie kwestie między innymi globalnego nadzoru i zarządzania cyfrowego. Ścieżka Przyszłość spróbuje opisać pojawiające się i przyszłe technologie pod kątem możliwości i wyzwań i poruszy tematy między innymi sztucznej inteligencji i cyfrowych zagrożeń. Ścieżka Biznes będzie skoncentrowana na sektorze prywatnym, czyli głównym dostawcy technologii pozostającym na czele badań, innowacji i rozwoju. Tu debaty będą dotyczyły między innymi wpływu COVID-19 na kluczowe sektory gospodarki oraz roli dostawców technologii w zapewnianiu bezpiecznej cyberprzestrzeni. Wreszcie Ścieżka Obronność koncentrująca się na rozwoju technologicznym sektora wojskowego i konsekwencjach dla bezpieczeństwa międzynarodowego z takimi tematami jak wykorzystanie 5G, wojna informacyjna oraz cyberbezpieczeństwo kosmosu.

Na apel CYBERSEC o potrzebie wspólnych wysiłków na rzecz budowy bezpiecznej cyberprzestrzeni w czasie pandemii, odpowiedzieli najważniejsi decydenci polityczni i twórcy technologii. Dlatego lista tegorocznych prelegentów CYBERSEC Global 2020 jest imponująca i obejmuje ekspertów z całego świata – mówi Izabela Albrycht. Wśród potwierdzonych mówców znajdują się: Margrethe Vestager (Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej), Mircea Geoană (Zastępca Sekretarza Generalnego NATO), Sir Julian King (były Komisarz UE ds. Unii Bezpieczeństwa),  Flavio Aggio (Chief Information Security Officer, WHO), Carine Claeys (EU Special Envoy for Space; Head of the Space Task Force, EEAS), Michael Chertoff (Co-Chair, Global Commission on the Stability of Cyberspace; Former US Secretary of Homeland Security), Eva Kaili (Member of the European Parliament; Chair, Panel for the Future of Science and Technology, European Parliament), Paul Timmers (Research Associate, Oxford University; Former Director, Sustainable & Secure Society Directorate, DG CONNECT, European Commission), Shin Oya (Senior Consulting Fellow, Asia Pacific Initiative), Samir Saran (President, Observer Research Foundation (ORF), India), and Marietje Schaake (International Policy Director, Cyber Policy Center, Stanford University; President, CyberPeace Institute).