Informujemy, że w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych zostały przygotowane do uruchomienia w nadchodzącym semestrze nowe studia podyplomowe „Systemy i Aplikacje Mobilne”. Są to studia przeznaczone dla osób o wykształceniu kierunkowym (głównie specjalistów w dziedzinie informatyki, elektroniki lub pokrewnych), mających podstawową wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, baz danych, a także będących biegłymi programistami w dowolnym języku programowania wysokiego poziomu (takiego, jak Java).

Celem studiów jest przedstawienie aktualnych trendów rozwojowych dotyczących zastosowań aplikacji mobilnych w nowoczesnych systemach Internet of Things, w szczególności komunikujących się z otoczeniem za pomocą infrastruktury telekomunikacyjnej piątej generacji (5G). Zagadnienia przedstawione w programie studiów obejmują również kooperację urządzeń mobilnych z chmurą obliczeniową (tzw. Edge Computing), zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji, czy rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality). Dzięki pozyskanej wiedzy studenci będą w stanie poszerzyć swoją wiedzę w zakresie najnowszych technologii komunikacyjnych i obliczeniowych w systemach mobilnych.

Studia planowane są na dwa semestry, realizowane w trybie weekendowym. Zajęcia przewidziane są w formie wykładowej oraz laboratoryjnej (w tym drugim przypadku studenci będą ćwiczyć konkretne rozwiązania programistyczne do rozwiązywania problemów przedstawionych podczas wykładów). Przedmioty przewidziane w programie studiów to m.in.:

  • Wprowadzenie do systemów rozproszonych oraz Internetu Rzeczy
  • Technologie komunikacyjne w systemach mobilnych
  • Masowe przetwarzanie informacji
  • Przetwarzanie informacji na granicy chmury obliczeniowej
  • Sztuczna inteligencja w aplikacjach mobilnych

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów i praktyków w zakresie prezentowanych treści. Absolwent studiów będzie ekspertem w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych w szczególności nadających się do:

  • akwizycji danych pomiarowych przy pomocy dostępnych urządzeń mobilnych
  • przetworzenia dostępnych danych bezpośrednio na urządzeniu dzięki efektywnym algorytmom uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
  • przesyłania dużych ilości informacji do serwerów lub chmury obliczeniowej za pomocą sieciowego interfejsu komunikacyjnego
  • prezentacji wyników obliczeń oraz informacji pozyskanych z innych węzłów sieci w sposób atrakcyjny dla użytkownika

Opłata za uczestnictwo w studiach wynosi 8000 zł za dwa semestry. Planowane jest uruchomienie studiów z początkiem listopada 2020 r.

W imieniu organizatorów zachęcamy do uczestnictwa.

W przypadku zainteresowania należy kontaktować się z dr hab. inż. Piotrem Bilskim, email: pbilski@ire.pw.edu.pl