W dniu 21 września br. Izba wysłała do Komisji Europejskiej stanowisko do projekt aktu wykonawczego do Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, zawierającego propozycje nowych niższych hurtowych stawek za zakończenie połączeń głosowych w sieciach mobilnych i stacjonarnych w krajach członkowskich (stawki MTR, FTR).

Stanowisko zostało przygotowane w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT), działającej w naszej Izbie.