W związku z toczącymi się negocjacjami pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską dotyczącymi zawarcia umowy handlowej, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, zwrócił się do naszej Izby z prośbą o informację na temat interesów naszej branży (najlepiej wraz ze szczegółowym oznaczeniem danych towarów) w zakresie reguł pochodzenia (rules of origin) na rynku brytyjskim w celu umożliwienia podjęcia właściwych działań polskiej administracji  w procesie negocjacji ww. umowy. Uzyskaliśmy dostęp do propozycji reguł UK dotyczących produktów naszej branży. W tym celu rozpoczynamy konsultacje, i przedstawiamy Państwu propozycje nowych reguł pochodzenia dla towarów z grup z CN 85 oraz CN 84. Jeżeli nie wynegocjujemy korzystnych reguł pochodzenia towarów, to nawet przy zerowych stawkach celnych, niektóre z produkowanych w Polsce towarów mogą nie uzyskać statusu produktu pochodzącego i tym samym będą płacić cło w wysokości ustalonej przez WTO (często będzie to 14% – na wyroby gotowe). Ze względu na kalendarz toczących się negocjacji, uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych o komentarze i uwagi oraz propozycje do 22 września 2020 roku do godz. 14:00. W razie pytań proszę o kontakt na adres poczty elektronicznej. Konsultacje będą prowadzone w ramach Komitetu Polityki Handlowej (KPH) działającego w naszej Izbie.


W wyniku prowadzonych konsultacji przygotowaliśmy stanowisko, które zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju w dniu 23.09.2020 roku.