KIGEiT wysłała w dniu 17 września 2020 r. do Ministerstwa Klimatu pismo z uwagami do projektu ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje społeczne Ustawy ogłoszono dn. 20.08.2020 r. umieszczając Projekt na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Stanowisko zostało wypracowane w ramach działającego w KIGEiT Komitetu Końca Życia Produktu (KKŻP).