Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Wsparcie na projekty z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – konsultacje

   Otrzymaliśmy z Ministerstwa Energii zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Minister Energii uważa, że właściwe przygotowanie kryteriów
  • Projekt interpretacji ogólnej MF dot. 50% KUP z tytułu praw autorskich

   Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nad projektem interpretacji ogólnej dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) z tytułu praw autorskich. Interpretacja ogólna może mieć istotny wpływ na model rozliczeń praw autorskich w firmach informatycznych
  • Konsultacje w sprawie funkcjonowania Dyrektywy LVD

   Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny funkcjonowania Dyrektywy LVD. Celem konsultacji jest ocena, czy dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE jest odpowiednia pod względem skuteczności, wydajności, przydatności, spójności i wartości dodanej UE.
  • Rozp. MKiDN w sprawie polskich kosztów kwalifikowanych dla produkcji audiowizualnej

   Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z