Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji (OSR) oraz tabelą zbieżności.

W obecnym stanie prawnym brak jest regulacji dotyczących sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla zewnętrznych i wewnętrznych stanowisk postojowych zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Projektowane rozporządzenie ma na celu uregulowanie sposobu obliczania minimalnej mocy przyłączeniowej służącej do zaspokojenia
potrzeb użytkowników pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag w terminie do dnia 27 maja 2019 roku na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grid (SIS-SG).


Wyniki konsultacji: KIGEiT nie zgłosiła uwag.