Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy pismo w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na stronie RCL udostępniony został projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).  Projekt zmian dotyczy wprowadzenia w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Sektor elektroniki został w projekcie wymieniony jako ten, który będzie objęty regulacją. Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT czyli odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP).  Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej W załaczniku do projektu wymienione są grupy towarów, które będą objęte obowiązkowym mechanizmem podzielenej płatności (proszę zwrócić uwagę na pozycje od numeru 59) – są tam m.in. komputery i akcesoria do nich, procesory, pamięci, dyski HDD i SSD, telefony komórkowe, konsole do gier, akumulatory oraz podzepoły elektryczne i elektroniczne do samochodów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i komentarzy na adres poczty elektronicznej naszej Izby w terminie do 05 czerwca 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Komitetu Poltyki Handlowej naszej Izby (KPH).