W dniu 17 maja 2019 roku zakończyliśmy konsultacje, które nasza Izba przeprowadziła na prośbę Ministerstwa Finansów w sprawie prac Komitetu Kodeksu Celnego Komisji Europejskiej (Sekcja Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej – Sektor CN), który poddał pod dyskusję, m.in. kwestię możliwych uproszczeń w Nomenklaturze Scalonej w odniesieniu do towarów objętych Porozumieniem ITA2. Poniżej prezentujemy nasze uwagi do poszczególnych pozycji kodów CN, które były zawarte w Załaczniku, jaki otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów.

 • 3707 90 20 – nie zgłaszamy uwag.
 • 3707 90 90 – nie zgłaszamy uwag.

 • 8472 30 00 – pozycja ma przypisaną stawkę cła w wysokości 2,2%. Do tej pozycji złożony był sprzeciw. Należy utrzymać stawkę.
 • 8472 10 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8472 90 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 8504 50 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8504 90 11 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8504 90 19 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8504 90 90 – nie zgłaszamy uwag.

 • 8518 10 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8518 21 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8518 22 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8518 29 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8518 30 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8518 40 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8518 50 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8518 90 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 8519 20 10 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8519 20 91 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8519 20 99 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8519 30 00 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8519 50 00 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8519 81 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8519 89 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 8522 10 00 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8522 90 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 8526 10 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8526 91 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8526 92 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 8527 12 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8527 19 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8527 21 20 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8527 21 52 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8527 21 59 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8527 21 70 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8527 21 92 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8527 21 98 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8527 29 00 – Należy utrzymać stawkę.
 • 8527 91 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8527 92 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8527 99 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 8529 10 11 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8529 10 30 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8529 10 65 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8529 10 69 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8529 10 80 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8529 10 95 – nie zgłaszamy uwag.

 • 8536 90 01 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8536 90 10 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8536 90 40 – nie zgłaszamy uwag.
 • 8536 90 95 – nie zgłaszamy uwag.

 • 9011 10 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9011 90 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 9012 10 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9012 90 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 9015 10 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9015 20 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9015 30 10 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9015 30 90 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9015 40 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 9024 10 20 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9024 10 40 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9024 10 80 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9024 80 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9024 90 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 9025 11 20 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9025 11 80 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9025 19 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 9027 10 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9027 20 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9027 30 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9027 50 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9027 80 05 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9027 80 10 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9027 80 80 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9027 90 00 – nie zgłaszamy uwag.

 • 9030 10 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 20 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 31 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 32 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 33 20 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 33 70 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 39 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 40 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 82 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 84 00 – nie zgłaszamy uwag.
 • 9030 89 00 – nie zgłaszamy uwag.

Prace były prowadzone w ramach Komitetu Poltyki Handlowej naszej Izby (KPH).