Izba otrzymała zaproszenie od Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej do współpracy w ramach Projektu Cyber Secure Light (CSL).

Projekt Cyber-Secure Light, współfinansowany przez europejski program COSME, oficjalnie rozpoczął działalność 1 października 2018 roku. Zadaniem CSL będzie tworzenie łańcucha powiązań oraz wspólnych projektów współpracy biznesowej i inwestycji wśród grup MŚP w sektorze „inteligentnego budynku”.
Siedmiu partnerów reprezentujących klastry przemysłowe z Włoch, Hiszpanii, Francji, Słowenii, Polski i Węgier zamierza wspólnie zdiagnozować wyzwania związane z bezpieczeństwem cybernetycznym w sektorze inteligentnego budynku. Jego celem jest zwiększenia powiązań, współpraca międzynarodowa i nawiązanie partnerstw handlowych, międzyregionalnych synergii między klastrami i przedsiębiorstwami oraz ułatwienia dostępu do innowacyjnych technologii i inwestycji w sektorze budowania cyberprzestrzeni.

Zachęcamy do współpracy z SIPH, zgłoszenia można dokonać na stronie Klastra.