Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji prowadzi okresowy przegląd konsultacji, dokonań i wyzwań, jakie niesie ze sobą cyfryzacja i postęp techniczny, który wynika z realizacji dokumentu przyjętgo w 2015 roku pt.: „Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu (PRCIP)”. Właśnie zakończyliśmy tegoroczny przegląd i w dniu 17 maja 2019 roku wystosowaliśmy pismo do Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego zawierające wnioski jakie zostały opracowane w ramach przeglądu.

Jako środowisko przemysłu cyfrowego planujemy przygotowanie raportu, który w zwartej, komunikatywnej społecznie formie przedstawi zintegrowaną wiedzę o korzyściach płynących z cyfryzacji infrastruktury i przemysłu, czyli z sieci 5G i przemysłu 4.0. Po przygotowaniu raportu udostępnimy go wszystkim zainteresowanym, ponieważ widzimy potrzebę zwrócenia większej uwagi Rządu i samorządów lokalnych na sprawy budowy przemysłu 4.0 jak i związanej z nim budowy sieci 5G.