Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Konsultacje społeczne MG projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

   4 sierpnia 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej(NPRGN). Projekt Programu został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Podstawa przygotowania
  • Konsultacje MG projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

   Ministerstwo Gospodarki 7 sierpnia 2015 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 18 września
  • Konsultacje społeczne MG nowelizacji ustawy o OZE

   Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2015 r. skierowało projekt nowelizacji ustawy o OZE do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających wypłacenie wytwórcom energii z mikroinstalacji
  • RoHS konsultacje

   W kwietniu rozpoczęły się konsultacje dotyczące oceny wniosków zmieniających załącznik III i IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie