Ministerstwo Inwestycji Rozwoju rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu ustawy o dostępności. Projekt wraz OSR oraz uzasadnieniem dostępny jest na stronie RCLProjekt ten dotyka m.in. operatorów telekomunikacyjnych (kolizja z sektorowymi regulacjami telekomunikacyjnymi) oraz nadawców telewizyjnych (progi procentowe dla nadawców dot. konieczności zapewnienia dostępności programów dla osób z dysfunkcją wzroku oraz dysfunkcją słuchu). Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy na nasz adres poczty elektronicznej kigeit@kigeit.org.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku.


Wyniki konsultacji: Sekcja Opratorów Telekomunikacyjnych (SOT) naszej Izby, po przeprowadzeniu procesu konsultacji w środowisku przygotowała stanowisko, które wraz załacznikiem zostały przesłane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dniu 22.01.2019 r.