Zakończyły się w Izbie konsultacje projektu ustawy o dostępności przygotowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Prace nad przygotowaniem stanowiska KIGEiT były prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).  W dniu 22 stycznia 2019 r. Izba wysłała do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju stanowisko wraz z załącznikiem w odpowiedzi na konsultacje publiczne. Mamy nadzieję, że przygotowane uwagi do projektu ustawy zostaną uwzględnione przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju mając na względzie, że Projekt ten dotyka m.in. operatorów telekomunikacyjnych (kolizja z sektorowymi regulacjami telekomunikacyjnymi) oraz nadawców telewizyjnych (progi procentowe dla nadawców dotyczące konieczności zapewnienia dostępności programów dla osób z dysfunkcją wzroku oraz dysfunkcją słuchu).