W związku z trwającymi pracami związanymi z włączeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji w telekomunikacji (SRK Tele) Izba wydała pozytywną opinię o celowości i potrzebie włączenia jej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Opinia była skonsultowana w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) naszej Izby.

Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji (SBT) opracowało SRK Tele, w ramach projektu zleconego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) pn.: „Sektorowa Rama Kwalifikacji zawodowych dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce – SRK Tele”. Podstawowymi rodzajami działalności, do których odnosi się SRK Tele, są działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej. SRK Tele pomoże w przyszłości zainteresowanym podmiotom na rynku telekomunikacyjnym, w przygotowaniu opisu niezbędnych z ich punktu widzenia kwalifikacji rynkowych, a następnie procedowania, w celu wpisania tych kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, będącego elementem ZSK. Podane w ramie efekty uczenia się dla kwalifikacji rynkowych, odpowiadają zapotrzebowaniu branży telekomunikacyjnej na różnych etapach realizacji procesów inwestycyjnych i utrzymania infrastruktury w telekomunikacji, w zakresie wdrażania, świadczenia i serwisowania usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego Internetu i usług multimedialnych.

Jednocześnie informujemy, że Minister Cyfryzacji Obwieszczeniem z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej” włączył do ZSK kwalifikację z obszaru telekomunikacji opracowywaną przez Akademię Światłowodową (której patronuje nasza Izba) przy współpracy merytorycznej SBT.