Komisja Europejska udostępniła końcowy raport z badania wspierającego ocenę dyrektywy w sprawie baterii Study in support of the evaluation of the Batteries Directive”. Dostępna jest również ocena krajowych sprawozdań z realizacji (polecamy zapoznanie się z oceną Polski – na stronie 93) oraz szczegółowa analiza odpowiedzi na publiczne konsultacje. W niedawno przyjętym strategicznym planie działania dotyczącym baterii Komisja postanowiła zbadać możliwość ustanowienia wymogów dotyczących ekoprojektu dla baterii.