13 grudnia 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018 . Rozporządzenie będzie obowiązywało po 14 dniach od daty ogłoszenia czyli od 27.12.2018 r. i jest rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).