W dniu 21 grudnia 2018 r. otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej o rozpoczęciu konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego wraz uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Wszystkie dokumenty związane z projektem (w tym załączniki) są dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Nasza Izba na wcześniejszym etapie brała udział w pracach przygotowawczych i konsultacyjnych tego projektu.

Rozporządzenie określa ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności.

Chcemy szczególnie zwrócić uwagę Państwa na załączniki dotyczące naszej branży. Są to:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie uwag lub komentarzy do 11 stycznia 2019 roku do godz. 14:00 na adres naszej skrzynki pocztowej: kigeit@kigeit.org.pl.


Wyniki konsultacji: Komitet e-Umiejętności (KWe-U) przeprowadził proces konsultacji w środowisku a wyniki konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 11.01.2019 r.