Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Konsultacje dot. kwalifikacji rynkowych z obszaru cyberbezpieczeństwa

   W związku z rozpoczętą procedurą włączania kwalifikacji z obszaru cyberbezpieczeństwa do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji, prośbę o zaopiniowanie wniosków dla następujących kwalifikacji:
  • Konsultacje projektu rozp. Min.Energii w sprawie cen energii

   Z Ministerstwa Energii otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia ws. sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny energii elektrycznej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia wraz z uzasadnieniem oraz
  • Konsultacje: Rosja – etykietowanie produktów

   Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) otrzymaliśmy informację, że Rosja planuje wprowadzić nowy system etykietowania dla szeregu grup produktowych, który może być barierą w unijnym
  • Konsultacje projektu zmieniającego rozporządzenie ws. CRIP

   Z Ministerstwa Cyfryzacji otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Przebieg procesu legislacyjnego można znaleźć