W związku z zakończeniem prac Rządu nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, został on przekazany do Sejmu i w dniu 17 lipca 2019 roku skierowany do pierwszego czytania. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wyeliminowania wskazanych przez środowiska związane z własnością przemysłową błędów w zakresie implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej; dostosowania do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Układu o współpracy patentowejPrzebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić na stronie internetowej Sejmu.
Zaproponowane rozwiązania dopuszczą możliwość patentowania rozwiązań informatycznych (jednak same programy jako takie wciąż nie będą mogły zostać uznane za wynalazek). Ta dyskusja toczy się od wielu lat także w Polsce.  Zachęcamy Państwa, do zgłaszania uwag do projektu ustawy. Będziemy się je starali przekazać w czasie prac komisji sejmowych. Uwagi prosimy przesyłać na nasz adres poczty elektronicznej.