Konsultacje Bieżące

  Konsultacje Zakończone

  • Usprawnienia i uproszczenia procedury ubiegania się o zezwolenie w ramach REACH

   KIGEiT informuje, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie usprawnienia i uproszczenia procedury ubiegania się o zezwolenia w ramach REACH dla wniosków dotyczących substancji używanych
  • Konsultacje w sprawie pomocy finansowej na centra B+R.

   Uprzejmie informujemy, że Izba otrzymała z Krajowej Izby Gospodarczej, prośbę o opinię projektu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstw Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe
  • Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

   Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwrócił się do naszej Izby z prośbą o konsultacje w sprawie "Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)",
  • Strategia jednolitego rynku cyfrowego

   Konsultacje w sprawie strategii jednolitego rynku cyfrowego. Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi na szczeblu KE pracami nad przygotowaniem strategii jednolitego rynku cyfrowego Ministerstwo