Z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) otrzymaliśmy informację, że Rosja planuje wprowadzić nowy system etykietowania dla szeregu grup produktowych, który może być barierą w unijnym (w tym Polski), eksporcie do Rosji w 2019 roku.
Komisja Europejska planuje poświęcić temu tematowi spotkanie w dniu 21 marca 2019 roku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wskazanie potencjalnych problemów związanych z eksportem do Rosji towarów Państwa branży (MPiT informuje, że wskazane zostały już farmaceutyki oraz kosmetyki).
W załączeniu przesyłam dokumenty przekazane przez Komisję Europejską dotyczące dostępu do rynku Rosji (otoczenie prawne: standardy, regulacje techniczne; bariery techniczne w handlu):

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag, w kontekście możliwych potencjalnych ograniczeń dla polskiego eksportu do Rosji (kwestie w dostępie do rynku rosyjskiego). Uwagi prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl do dnia 18 marca 2019 roku. KIGEiT przekaże je do MPiT w celu przygotowania materiałów na spotkanie w Brukseli. Temat będzie prowadzony w ramach Komitetu Polityki Handlowej w naszej Izbie (KPH).