W imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w „I Forum Energetyki Rozproszonej. Jak uwolnić lokalną energię?„. Forum odbędzie się 25 marca 2019 roku w Krakowie w Centrum Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
Przedmiotem debaty w ramach Forum będą perspektywy i uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce zarówno na poziomie strategicznym, jak i praktycznym. Przedstawiciele klastrów energii i wiodący eksperci będą identyfikować bariery rozwoju oraz szanse ich przełamania w celu obniżania kosztów energii, zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, pobudzania lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawy stanu środowiska.
Do udziału w Forum organizatorzy zapraszają przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Więcej informacji (wraz z programem) znajdą Państwo na stronie internetowej Organizatora.

Udział w forum jest bezpłatny. Obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.