Z Ministerstwa Cyfryzacji otrzymaliśmy zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Przebieg procesu legislacyjnego można znaleźć na stronie RCL.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 361) oraz Dz. U. z 2017 poz. 492, wynika z modernizacji funkcjonalności portalu Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. Portal dane.gov.pl pełni funkcję CRIP, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Portal został uruchomiony w maju 2014 r. W CRIP są udostępniane informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego tzw. zasoby informacyjne (art. 9a).

Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada dodanie do funkcjonalności portalu możliwości wymiany korespondencji elektronicznej użytkownika z administratorem systemu, w celu m.in. zgłaszania propozycji dodania nowych zasobów informacyjnych, nowych aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego.
Jednocześnie projekt rozwiązuje problem nadmiarowości danych gromadzonych o użytkownikach portalu, którym nadano uprawnienia określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego. Projekt zakłada także usprawnienie sposobu dodawania metadanych opisujących jednostki informacji publicznej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag i komentarzy do w/w projektu na adres poczty elektronicznej naszej Izby do 15 marca 2019 roku. Prace będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT (SOT).