W ostatnim czasie sześć Izb (KIGEiT, KIKE, PIIT, PIKE, PIRC oraz ZTK-IG) skierowało dwa wystąpienia do Ministerstwa Cyfryzacji a drugie również do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w związku z planowanymi zmianami przepisów „megaustawy” w zakresie „ciągłej” inwentaryzacji. Pierwsze wystąpienie miało miejsce w dniu 25 lutego 2019 roku. Kolejne wystąpienie, w którym Izby odniosły się do otrzymanego 26 lutego 2019 roku materiału informacyjnego pt. „Cele inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych”, a także zawarły uszczegółowienie  dotychczasowej argumentacji, zostało wysłane 1 marca 2019 roku.

W obu wystąpieniach Izby zgodnie podnoszą apel o rezygnację z wprowadzenia zmian w zakresie art. 29 i 29c ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawy), mając na względzie, że planowane zmiany nie przysłużą się rozwojowi sieci szerokopasmowych w Polsce, a będą jedynie kolejnym obciążeniem organizacyjnym i finansowym przedsiębiorców telekomunikacyjnych.